Allmänt
Genom att gå in på www.yogiteket.se godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter i samband med din användning av hemsidan. 

Sociala medier 
Ett öppet och transparent agerande på sociala medier är våra ledord, vilket innebär att vårt företagsnamn tydligt framgår när vi agerar i sociala medier. Ansvarig för våra officiella sociala kanaler och dess innehåll är Yogiteket, 911205-****. För kontakt och frågor vänligen maila till info@yogiteket.se. För övriga kontaktuppgifter se www.yogiteket.se/kontakt. 

Vi värnar om er yttrandefrihet, däremot tillåter vi inte allt innehåll. Vi förbehåller oss därför rätten att radera inlägg eller kommentarer som vi anser innehålla hot, vara förolämpande, offensiva eller en attack på etniska grupper eller specifika individer, som står i konflikt med gällande lagstiftning eller innehåller händelser, sexistiska uttalanden, våldsamma skildringar, pornografi eller upphovsrättsligt skyddat material. Vi respekterar upphovsrättsliga regler, vilket innebär att vi inte publicerar bilder, texter eller filmer utan tillåtelse. 

Personuppgifter 
De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du bokar en klass eller kurs eller skickar ett majl till oss. Dessa uppgifter kommer vi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan samt användas i samband med hanteringen av utskick samt marknadsföringssyften. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners på det sätt och i den omfattning som krävs för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig i form av till exempel utskick av nyhetsbrev. Vi lagrar inte uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet och genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. För att uppfylla våra åtaganden enligt lag behöver vi spara vissa uppgifter exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende bokföring. I dessa fall lagras uppgifter i till exempel 7 år (rörande bokföring) eller 10 år (viss preskription). 

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad. 

Personuppgiftsansvarig är Yogiteket. För frågor angående hantering av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta info@yogiteket.se 

Immaterialrätt
Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Yogiteket eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver Yogitekets skriftliga godkännande. 

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder. 

Ansvar 
Yogiteket tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.