Välkommen precis så som du är.
Hela du är välkommen här. 

Sankalpa

Publicerat: 19/3-2021

Your mind is a powerful thing. 
When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.

H e m i t e k e t

Publicerat : 21/3-2021

Jag är så glad över att jag nu äntligen kan erbjuda dig praktik oavsett vart du befinner dig och oavsett vad klockan än är. Tillsammans landar vi på yogamattan efter dina villkor. 

L ä s  m e r  h ä r

Följ oss på Instagram och Facebook.