Välkommen precis så som du är.
Hela du är välkommen här. 

Sankalpa

Publicerat: 24/5-2021

Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word. A listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring. All of which have the potential to turn a life around. 

H e m i t e k e t

Publicerat : 21/3-2021

Jag är så glad över att jag nu äntligen kan erbjuda dig praktik oavsett vart du befinner dig och oavsett vad klockan än är. Tillsammans landar vi på yogamattan efter dina villkor. 

L ä s  m e r  h ä r

Följ oss på Instagram och Facebook.